Hlavní strana About FOOD od roku 2009 do dneška FOOD anglicky „strava“, ale také zkratka pro „boj s obezitou prostřednictvím nabídky a poptávky“

FOOD anglicky „strava“, ale také zkratka pro „boj s obezitou prostřednictvím nabídky a poptávky“

Cílem programu FOOD je podporovat vyváženou stravu a zdravý životní styl prostřednictvím nového a komplexního přístupu.
Projekt FOOD má jasný cíl: zlepšit nutriční hodnoty nabízených jídel v restauracích a informovat spotřebitele pro usnadnění jejich výběru. Jedná se o princip nabídky a poptávky.

Účelem je zlepšit stravování zaměstnanců pomocí posílení interakce mezi nabídkou a poptávkou. Zaměstnanci na straně jedné, provozovatelé restaurací na straně druhé, s jasným cílem: zlepšit nutriční hodnoty nabízených pokrmů a informovat spotřebitele pro usnadnění jejich výběru.

Garantem projektu je odborné konsorcium PPP (Public-Private Partnership), složené ze soukromých a veřejných subjektů, jehož členy jsou odborníci ze šesti evropských zemí – Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Španělska a Švédska, kterým velmi záleží na dosažení společných cílů stanovených Evropskou komisí.

Prostřednictvím originálních kontaktů na restaurace a firmy, bude vybudován významný a jedinečný a přitom málo obvyklý komunikační kanál, jimž konsorcium hodlá pozitivně ovlivňovat nabídku jídel v restauracích, jakož i životní styl a návyky evropských spotřebitelů.

Podle evropského motta „jednota v rozmanitosti“ bude nejprve vytvořena společná strategie činností, která bude posléze upravena podle národních specifik. Po dobu celého projektu až do konce roku 2010, bude probíhat jeho vysoce kvalitní hodnocení.