Hlavní strana About FOOD od roku 2009 do dneška Základní kroky

Základní kroky

Metody

 • Činnost bude vyvíjena prostřednictvím originálních kontaktů na síť: restaurací a firem
 • Komunikační kanál mezi oběma cílovými skupinami umožní pozitivně ovlivňovat nabídku jídel restaurací, jakož i životní styl a stravovací návyky evropských spotřebitelů.
 • Aby bylo těchto cílů dosaženo, navrhuje konsorcium využít odborných znalostí v soukromém i veřejném sektoru a jednat v 5 navazujících a vzájemně se doplňujících krocích:
  • Soupis stávajících programů za účelem lepšího poznání a pochopení potřeb v jednotlivých zemích.
  • V každé ze šesti zemí provést odlišné průzkumy mezi zaměstnanci a restauracemi; průzkumy budou navrženy s ohledem na výsledky předchozího soupisu a názoru odborníků. Výsledky soupisu a průzkumů poslouží jako podklady pro doporučení.
  • Pilotní akce v restauracích na jedné straně a ve firmách na straně druhé: vývoj jednoduchých nástrojů přizpůsobených každé cílové skupině, jejichž účelem bude zvýšit povědomí, poskytnout prostředky k činnosti a přístup k vyvážené nabídce jídel.
  • Vyhodnocení prvních pilotních akcí.
  • Rozšíření nejosvědčenějších postupů v Evropě i mimo ni.

Partneři

Jaká je míra angažovanosti partnerů?

Hlavní partner

Edenred – francouzská a evropská společensky odpovědná firma – nabízí úzkou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, aby svým jedinečným nástrojem, kterým jsou zaměstnanecké stravenky podpořila propagaci veřejných politik s konkrétními cíli, kterých není snadné dosáhnout.
Hlavní partner je zodpovědný za koordinaci projektu a rozšiřování informací a výsledků.

Začlenění partneři

Začlenění partneři se silně angažují v různých fázích projektu s ohledem na své znalosti a kompetence :

 • Odborníci na výživu
 • Státní orgány činné v oblasti zdravotnictví
 • Vysoké školy

Význam sledovaných cílů vyžaduje silné a odhodlané konsorcium, schopné zajistit ambiciózní výsledky. Spolupracující partneři jsou zárukou vysoké přidané hodnoty a zdárného průběhu i výsledků projektu.

Spolupracující partneři

Spolupracující partneři jsou externí poradci z různých oblastí. Jejich úkolem bude:

 • 1. analyzovat pilotní akce a jejich výsledky,
 • 2. vyměňovat si nápady a přinášet specifické znalosti,
 • 3. radit a doporučovat v souladu s nejlepšími postupy.

Spolupracující partneři nabízejí hluboké znalosti a pomoc s realizací projektu. Rovněž budou dohlížet na komunikační nástroje vyvinuté pro projekt.

Seznam partnerů (podle kompetence)

Hlavní partner:

 • Edenred

Začlenění partneři:

 • Vysoké školy
  • Karolinska Institutet (KI) ;
  • University of Perugia (UP)
  • Paul Bocuse Institute (IPB)
 • Ministerstva zdravotnictví
  • Spanish Agency of Food Security and Nutrition (AESAN)
  • Belgian Public Health Ministry (SPF SP)
 • Odborníci na výživu
  • CIRIHA
  • Mediterranean Diet Foundation (FDM)
  • Stop Obesity (STOB)
 • Edenred (zástupce a operační spojka mezi zeměmi)

Spolupracující partneři:

 • Projekty EU (Move Europe, FOOD Pro-Fit)
 • Vysoké školy (Lyonská univerzita, Londýnská univerzita)
 • Mezinárodní organizace (ILO)
 • Ministerstvo zdravotnictví (Švédsko – program Klíčová dírka)
 • Sdružení, sítě – restaurace a pracoviště (EuroToques, ENWHP)

Seznam partnerů (podle Země)

“Země a Partneři”