Hlavní strana Partneři Slovenské republiky Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky (ÚVZ SR)

Partneři

Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky (ÚVZ SR)

http://www.uvzsr.sk

  • Slovenské republiky
  • FOOD programme

ÚVZ SR spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví, které kontroluje výkon veřejného zdravotnictví v Slovenské republice. Rámec ÚVZS SR je zakotven v zákoně o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdravotnictví (Zákon 335/2007), který stanovuje způsob organizace a výkonu veřejného zdravotnictví na Slovensku, cílem systému je ochrana, podpora a rozvoj veřejného zdravotnictví. Úkoly národního zdravotnictví byly stanoveny prostřednictvím ÚVZ SR a36 regionálními veřejnými zdravotními úřady. ÚVZ SR zodpovídá za realizaci národních veřejných zdravotnických programů.V roce 1999 byl přijat vládou a v prosinci 2008 novelizován „Program ozdravení výživy obyvatelstva SR“ – národní program prevence byl zaměřený na výživový stav a celkový zdravotní stav populace SR. Tento program hraje důležitou roli při spolupráci a partnerství v oblasti podpory zdravějších stravovacích návyků a při oslovení populace, a to díky zavedení projektu FOOD.