Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Inventář stávajících výsledků V České republice Zdravá společnost

Zdravá společnost

Byl spuštěn sdružením Metal Alliance v roce 1999 na neomezenou dobu a zahrnuje opatření na pracovišti nabízené bezplatně. Cílem zásahu bylo snížit nemocnost zaměstnanců a zlepšit odpovědnost a angažování společností při vytváření zdravých pracovišť. Toho se dosahuje cílením společností a jejich podporou ke zvýšení jejich zapojení pomocí vnitřní komunikace.
Tento program byl zaměřen pouze na společnosti pojištěné u Metal Alliance poskytující prostředky ke zlepšení zdraví zaměstnanců a tedy ke zvyšování zisku společnosti. Hlavní zjištěnou slabou stránkou bylo to, že nebyli aktivně zapojeni zaměstnanci.