Homepagina About FOOD vanaf 2009 tot vandaag Context

Context

Oorsprong/context – een zaak van algemeen belang

Gezien het stijgende aantal volwassenen en kinderen met zwaarlijvigheid en overgewicht door een slechte voeding en slechte eetgewoontes blijkt gepaste informatie over voeding noodzakelijk.
Die toename van zwaarlijvigheid en chronische ziektes in ontwikkelde landen waarschuwde overheden dat een actieplan zich opdrong. In dit kader ondertekenden Europese ministers samen met de Wereldgezondheidsorganisatie in 2006 een “Handvest om zwaarlijvigheid tegen te gaan”.

Evenwichtig eten wordt noodzakelijk voor het welzijn van Europese burgers die zich bewust worden van de oorzaken van voedingsproblemen en zwaarlijvigheid, en op zoek zijn naar manieren om hun eetgewoontes en levensstijlen te veranderen. Overheden en privésectoren werden dringend aangespoord om samen te werken aan diverse oplossingen om het fenomeen aan te pakken, en in Europa en daarbuiten ontsproten talrijke initiatieven.

Hoewel de algemene opvatting heerst dat gezonde voeding niet is opgewassen tegen koopkrachtproblemen, wil het project het tegenovergestelde bewijzen. Wanneer men de voorkeur geeft aan plaatselijke producten, die vers zijn en geen duur vervoer vereisen, kan de koopkracht baat vinden bij deze keuze.

Voor de eerste keer besloten deskundigen uit veel verschillende en aanvullende domeinen samen te werken in zes landen om een sterk communicatiekanaal tussen vraag en aanbod tot stand te brengen. Een aanpak van verschillende stakeholders en een actie op meerdere niveaus kunnen hierop het antwoord vormen.

Ontdek meer over zwaarlijvigheid in Europa: “Waarom dit project?”
Lees meer over het project: “Het project – een antwoord op maatschappelijke problemen”

De Europese Unie – beleid en steun

Op Gemeenschapsniveau werden een aantal structuren en hulpmiddelen geïntroduceerd:

 • Een Europees Platform voor Acties rond Afslanken, Lichaamsbeweging en Gezondheid

  Het in maart 2005 gelanceerde platform wil een kader uitbouwen voor gezamenlijke actie tegen zwaarlijvigheid. Op Europees niveau verenigt het alle relevante spelers die zich willen verbinden tot de strijd tegen overgewicht en zwaarlijvigheid.

 • Een Europees Netwerk voor Afslanken en Lichaamsbeweging, nu High Level Group on Nutrition genoemd

  Het netwerk werd in 2003 samen met de verschillende lidstaten uitgebouwd om de Commissie te adviseren over de formulering van gemeenschapswijde acties op het vlak van voeding, de preventie van voedingsgebonden ziektes, de bevordering van lichaamsbeweging en de strijd tegen zwaarlijvigheid.

 • Gezondheidsbevordering in het EU-Beleid

  De preventie van overgewicht en zwaarlijvigheid vereist een geïntegreerde strategie voor gezondheidsbevordering die aansluiting vindt op andere beleidslijnen van de Gemeenschap (inzake consumenten, sociaal, landbouw, leefmilieu, onderwijs enz.) en profiteert van hun actieve ondersteuning.

 • Het Actieprogramma in het domein van de Volksgezondheid

  De voedingskwesties en het probleem van zwaarlijvigheid worden behandeld in verschillende delen van het actieprogramma, en dan vooral in het onderdeel over informatie (verzameling van gegevens over de epidemiologie van zwaarlijvigheid en over gedragskwesties) en in dat over gezondheidsfactoren (steun aan projecten die lichaamsbeweging en gezonde eetgewoontes willen bevorderen).

In mei 2007 werd een Witboek van de Commissie aan het Europese Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over Een strategie voor Europa over gezondheidsproblemen die verband houden met voeding, overgewicht en zwaarlijvigheid gepubliceerd. Het levert een partnerschapstrategie en een actieplan op zowel nationale als Europese schaal op.

In navolging van de doelstellingen van haar beleid lanceerde de Europese Commissie, via haar Directoraat-Generaal Gezondheid en Consumenten (DG SANCO), het Tweede Programma voor Gemeenschapsactie in het Gezondheidsdomein 2008-2013.

“De voornaamste focus is de aanpak van beslissende gezondheidsfactoren via gezondheidsbevordering en maatregelen voor de preventie van ziektes, en dit via de ontwikkeling en ondersteuning van brede maatregelen op het vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, maar ook van instrumenten voor de eliminatie en beperking van specifieke risico’s. Dit behelst de bevordering van de positieve beslissende gezondheidsfactoren en de strijd tegen de negatieve factoren om de levenskwaliteit onder de bevolking te verbeteren en de sterfte- en ziektelast te verminderen.”

De 3 doelstellingen van het Programma:

 • De veiligheid van de gezondheid van burgers verhogen;
 • De gezondheid bevorderen, de vermindering van ongelijkheden op gezondheidsvlak inbegrepen;
 • Gezondheidsinformatie en -kennis ontwikkelen en verspreiden

Het beheer en de toepassing van het Gezondheidsprogramma vallen onder de verantwoordelijkheid van het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten (EAHC).
FOOD is een van de nieuwe projecten die meegefinancierd worden door de Europese Unie.

Het project – een antwoord op maatschappelijke problemen

Algemene doelstelling

Het project FOOD draagt bij tot de bevordering van gezondere levensstijlen gedurende de werkdag door consumenten de middelen te bieden om inzicht te verwerven en iets te ondernemen.

De twee voornaamste doelstellingen:

 • Werknemers sensibiliseren om ze te helpen hun voedingsgewoontes te verbeteren.
 • De voedingswaarde van het aanbod verbeteren door samen te werken met restauranteigenaars, koks en obers.

Specifieke doelstelling

 • De beoordeling van de behoeften en verwachtingen op het vlak van voedingsinformatie.
 • De verzameling van aanbevelingen van deskundigen na een bepaling van de behoeften.
 • De omzetting van de aanbevelingen in praktische richtlijnen.
 • De aanpassing van het aanbod aan de vraag van de consumenten.
 • De organisatie van nuttige opleidingen, aangepast aan de landen.
 • Voor de doelgroepen een brede toegang tot uitvoerige informatie mogelijk maken

Het project zal in 2009 en 2010 6 landen bereiken, en daarbij 52.000 werknemers (ongeveer 3.000 bedrijven) en 5.000 restaurants uitnodigen om deel te nemen aan de campagne.

Waarom actie voeren op de werkvloer?

 • Tijdens de werkdag is het vaak moeilijk om gezond te lunchen. Het voedselaanbod rond de bedrijven is soms niet gevarieerd genoeg.
 • De werkplek biedt een mooie kans voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van werknemers en dus ook de verhoging van hun productiviteit en de vermindering van het absenteïsme, zoals benadrukt door het EU Platform voor afslanken, lichaamsbeweging en gezondheid.

In het WITBOEK van de EC over haar voedingsstrategie wordt onderstreept:

"Ook bedrijven kunnen de ontwikkeling van gezonde levensstijlen op de werkvloer ondersteunen. Samen met werknemersorganisaties zouden ze ook voorstellen/richtlijnen moeten ontwikkelen voor manieren waarop bedrijven van diverse afmetingen eenvoudige, kostenefficiënte maatregelen kunnen invoeren om gezonde levensstijlen onder werknemers te bevorderen.”.