Homepagina Landen België Methodiek Stap 1: Onderzoek en kennis Inventaris van bestaande resultaten Op Europees niveau At European level

At European level

Tijdens de projectfase (2009-2011), die plaatsvond voordat de hulpmiddelen werden ontwikkeld en de communicatiecampagnes werden gelanceerd, ondernam het Consortium verschillende acties om na te gaan wat er tot dan toe bereikt was op het gebied van gezondheidsbevordering op het werk, en om de behoeften van beide doelgroepen - werknemers en restaurants - te identificeren.

Eerst werd een gedetailleerd overzicht van de bestaande programma’s voor voedingsmaatregelen opgesteld. Deze evaluatie van de bestaande programma’s werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in de initiatieven ter promotie van gezonde voeding in een werkomgeving die in de verschillende landen reeds waren opgestart. Tijdens de evaluatie werd vooral gefocust op de initiatieven die gericht waren op evenwichtige voeding en die werknemers in een bedrijfsomgeving als doelgroep hadden.

Zeventig programma’s beantwoordden aan de evaluatiecriteria in de zes landen en werden in het onderzoek opgenomen.