Úvodná stránka About FOOD od roku 2009 do dneška Program na rok 2012

Program na rok 2012

Projekt FOOD bol oficiálne ukončený 30. apríla 2011, tak ako bolo uvedené v zmluve s Európskou komisiou o spoločnom financovaní. Partneri projektu sa však rozhodli pokračovať v úsilí, ktoré vynaložili v priebehu trvania projektu. Vzhľadom na to, že v priebehu 28 mesiacov trvania projektu účastníci dospeli k zaujímavým výsledkom a vyvinuli kvalitné nástroje, sa projekt FOOD zmenil na program založený na rovnakých princípoch a cieľoch ako pilotný projekt.

23 partnerov podpísalo14. decembra 2011 novú dohodu o konzorciu, definujúcu hlavné činnosti a štruktúru programu, ktorá dáva väčší priestor rozvoju nových národných postupov a zároveň zachováva európsku dynamiku výmeny poznatkov a výsledkov.

Ochota pokračovať vo FOOD vo forme programu má za cieľ rozvíjať ho aj v nových krajinách a s novými partnermi. Po Slovaški republiki februarja 2011 in Portugalski leta 2012 je konzorcij z veselo dobrodošlico sprejel nove države: Avstrijo (2015), Romunijo (2018) in Madžarsko (2021).

Základné informácie o programe:

 • Základom programu zostávajú komplementárne osi ponuky a dopytu. Medzi priority jednotlivých krajín patrí najmä rozvoj siete stravovacích zariadení aplikujúcich odporúčania FOOD.
 • V rámci programu budú jednotlivé krajiny využívať nástroje vytvorené v rámci projektu, ktoré boli vyhodnotené v roku 2010.
 • V rámci programu pravidelne prebieha vyhodnotenie správ a nástrojov prostredníctvom:
  • každoročných prieskumov zameraných na vierohodné porovnanie výsledkov v oblasti stravovacích návykov počas pracovnej doby,
  • krátkych dotazníkov pre stravovacie zariadenia a zamestnancov, špecifických pre každú krajinu,
  • utajených kontrolných návštev s cieľom sledovať dodržiavanie odporúčaní v stravovacích zariadeniach siete FOOD.
 • Minimálne raz alebo dvakrát ročne sa v jednotlivých krajinách budú konať schôdze s cieľom zverejniť dotazníky, zhromaždiť výsledky a prijať nové rozhodnutia v rámci národnej stratégie.
 • Ak to bude možné, každý rok sa uskutoční výročná schôdza všetkých partnerov. Tieto schôdze sú kľúčové pre zavádzanie nových dynamických procesov vo všetkých zúčastnených krajinách a pre efektívnu výmenu poznatkov a názorov.