Úvodná stránka Krajiny Slovensko Metodológia Krok 3: Komunikačná stratégia Krok 3: Komunikačné nástroje

Krok 3: Komunikačné nástroje

Popri fáze vytvárania projektu a programu bolo vytvorených niekoľko komunikačných nástrojov zameriavajúcich sa na obe cieľové skupiny:

Pozrite si Komunikačné nástroje pre zamestnancov

Pozrite si Komunikačné nástroje pre reštaurácie