Úvodná stránka Pridružení partneri Spolupracujúci partneri Medzinárodná organizácia práce (ILO)

Pridružení partneri

Medzinárodná organizácia práce (ILO)

http://www.ilo.org

  • Spolupracujúci partneri
  • FOOD project

Medzinárodná organizácia práce (ILO) sa venuje zlepšovaniu príležitostí pre ženy a mužov v oblasti získavania dôstojnej a produktívnej práce v podmienkach slobody, rovnosti, bezpečnosti a ľudskej dôstojnosti. Jej hlavným cieľom je podporovať právo na prácu, presadzovať príležitosti na slušnú prácu, zvyšovať sociálnu ochranu a posilňovať dialóg pri prerokúvaní otázok súvisiacich s prácou.