Hemsida About FOOD från 2009 till i dag Program - 2012

Program - 2012

Projektet FOOD avslutades officiellt den 30 april 2011 som planerat i kontraktet om samfinansiering med Europeiska kommissionen. Dock hade parterna redan fattat det viktiga beslutet att fortsätta satsningarna som påbörjades under projektperioden. Som man kan se på resultaten och på kvaliteten på verktygen som tagits fram under 28 månader har FOOD förvandlats till ett program som följer samma principer och mål som pilotprojektet.

Den 14 december 2011 undertecknade 23 parter ett nytt konsortieavtal som fastställer programmets huvudsakliga åtgärder och struktur som ger större utrymme åt utvecklingen av nya nationella riktlinjer samtidigt som det följer den europeiska dynamismen i att dela med sig av kunskap och resultat.

Viljan att gå vidare med FOOD som ett program ämnar även att utveckla det i nya länder och med nya partners. Efter Slovakien i februari 2011 och Portugal 2012 har konsortiet med tillnöjt sig att välkomna nya länder: Österrike (2015), Rumänien (2018) och Ungern (2021).

En kortfattad beskrivning av programmet:

 • Kompletterande riktlinjer för utbud och efterfrågan utgör programmets centrala åtgärder. Expanderingen av nätverket av restauranger som tillämpar FOOD:s rekommendationer är en av ländernas prioriteringar.
 • Tillämpningen av verktygen som skapades under projektet och som utvärderades under 2010 är också en tillgång som utnyttjas.
 • Utvecklingen av budskapen och verktygen framhäver programmet tack vare:
  • årliga undersökningar för att jämföra resultaten av matvanor under en arbetsdag på ett tillförlitligt sätt,
  • kortfattade frågeformulär riktade till restauranger och anställda och som är specifikt anpassade för varje land,
  • oanmälda besök på restauranger som ingår i FOOD:s nätverk för att se till att de följer rekommendationerna.
 • Nationella möten äger rum minst en till två gånger per år i varje land för att utarbeta frågeformulär, samla in resultat och fatta nya beslut angående den nationella strategin.
 • Slutligen, ett stormöte med alla parter äger rum en gång om året i mån av möjlighet. Dessa moment är väsentliga för att nya åtgärder ska kunna introduceras och delas av alla länder och för att idéer ska kunna utbytas.