Fighting Obesity through Offer and Demand

FOOD-programmets syftar till att främja folkhälsan genom att kommunicera vikten av balanserad kost. Genom detta förbättras den näringskvalitet som erbjuds på restauranger. Samtidigt ska detta utöka och underlätta valmöjligheterna för konsumenter, genom bättre information inom och genom de företag de tillhör.

Läs mer

Sök restaurang

Hitta närmaste FOOD-restaurang

Restaurant Finder
Restaurangsökaren

  10 YEARS OF THE FOOD PROGRAMME

From a pilot project to a successful long-term programme (2009-2019)

Healthy Recipes

Laga mat som en kock

Upptäck rekommendationer, råd och tips

Video Se videoklipp

Verktyg

För restauranger, anstälda och allmänheten

Posters

Posters

Menu holders

Menu holders

The FOOD Game

The FOOD Game
Upptäck våra verktyg

News

News, upcoming events, medias...
stay informed about the FOOD Program

Follow us on Facebook


Our Blog's latest entries