Hemsida Åtgärder Restauranger

Restauranger

Åtgärderna bygger på de rekommendationer som har utfärdats av FOOD-programmets partners och kan delas in två kategorier: en del är direkt avsedda för verksamma inom branschen medan andra är avsedda för restaurangens matgäster. Det gemensamma syftet med alla åtgärder är att de ska utgöra praktiska riktlinjer och samtidigt ta hänsyn till arbetsvillkoren för restaurangägare och kockar.

Du får gärna lämna kommentarer i bloggen. Vi tar hänsyn till dem när programmet ska utvärderas.


All the tools