Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 1: Forskning och kunskap Genomgång av befintliga resultat Gemensamma slutsatser i de sex projektländerna Gemensamma slutsatser i de sex projektländerna

Gemensamma slutsatser i de sex projektländerna

Granskningen av de befintliga programmen gjorde det möjligt för samarbetspartnerna att dra flera slutsatser:

  • Det fanns en allmän brist på utvärdering av de flesta programmen.
  • Projekten var inte väl marknadsförda.
  • Målgrupperna var mestadels passiva.
  • Det rådde låg förekomst av yrkesutövande.
  • Olämpliga verktyg skapades till följd av en felaktig bedömning av målgrupperna.
  • De verktyg som skapades hade bristande synlighet och tydlighet.