Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 1: Forskning och kunskap Kvantitativa studier Första enkätundersökningen för anställda och restauranger (2009) I Sverige

I Sverige

Anställda

412 anställda besvarade enkäten i Sverige. Denna inledande undersökning gav några viktiga resultat som bidrog till att forma den första uppsättningen verktyg och budskap.

Bild 1: Sammanställning av anställdas rapporterade vikt

Det första diagrammet visar de anställdas vikt. Sverige är det land i undersökningen med störst andel rapporterad övervikt av de sex länderna (Belgien, Frankrike, Italien, Spanien, Sverige och Tjeckien), där under 50 % de tillfrågade var normalviktiga.

Bild 2: Procentandel av anställda som åt lunch dagligen:

Procentandelen anställda som tog lunchrast under arbetsdagen visas i diagrammet nedan. 87,6 % av de anställda, den högsta procentandelen av de sex länderna, tog lunchrast varje arbetsdag. Endast en liten minoritet tog aldrig en lunchrast, vilket gör majoriteten till en lämplig målgrupp.

Bild 3: Sammanställning av lunchställen som besöktes av anställda i Sverige:

Mer än hälften av de anställda i Sverige åt lunch på en restaurang (45,3 %):
Majoriteten av de anställda uppgav att de valde måltid baserat på vad de ville äta vid just den tidpunkten (54 %). Endast 23 % av de tillfrågade uppgav att de valde en hälsosam måltid. Detta resultat bör vidarebefordras till restaurangerna för att uppmuntra dem att göra den hälsosamma rätten den godaste så att gästerna väljer den oftare.
En annan fråga som dök upp genom undersökningen var behovet av att utbilda anställda om fördelarna med en balanserad kost, eftersom endast omkring en tredjedel uppgav att de valde restaurang baserat på matens näringsinnehåll.
Undersökningen ledde till den positiva slutsatsen att de anställda i Sverige är relativt hälsomedvetna, vilket gör att de har inställningen som behövs för dessa åtgärder. 51 % av de tillfrågade hade frukt som mellanmål, drack vatten på lunchen och åt en relativt nyttig frukost.
Majoriteten av de anställda (26,9 %) valde Nyckelhålet som den bästa symbolen för hälsosam, balanserad kost. Detta samarbete har gett upphov till ett antal landspecifika verktyg som ska utvecklas utifrån programmets befintliga initiativ.
Det beslutades att korta, enkla och lekfulla meddelanden skulle utformas.

Restauranger

80 restauranger svarade på den första enkäten. Majoriteten av restaurangägarna uttryckte att de ville få information om och utbildning i balanserad kost, däribland personalutbildning samt information om tillagning och servering. Över 50 % uppgav att de inte hade tillräckliga kunskaper för att tillaga balanserade måltider. Trots det var procentandelen som påstod sig ha kunskap (45 %) den största av de sex länderna.

Bild 4: Restaurangägares kunskap om hälsosam kost

92,5 % av de tillfrågade (den högsta procentandelen bland de sex länderna) såg inga hinder till att främja en balanserad kost på sina restauranger.

Det framstår tydligt att både anställda och restaurangägare i Sverige vill lära sig mer om en hälsosam kost och livsstil.

Nyckelhålsmärkningen accepterades av båda sektorerna, vilket potentiellt gör den till ett bra program att samarbeta med. Genom samarbete med Nyckelhålsprogrammet skulle FOOD-projektet kunna dra nytta av ökad synlighet och en positiv inställning.