Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 1: Forskning och kunskap Kvantitativa studier Första enkätundersökningen för anställda och restauranger (2009) På europeisk nivå

På europeisk nivå

Efter granskningen av befintliga program och baserat på de viktigaste resultaten startades en undersökning bestående av två enkäter: en riktad till restauranger och en till anställda. Undersökningen genomfördes i varje deltagande land inom Edenreds nätverk. Undersökningen utformades av CIRIHA och Institut Paul Bocuse och analyserades senare av forskningscentret på Institut Paul Bocuse i Frankrike.
Minst 52 000 anställda och 5 000 restauranger deltog i undersökningen i de sex deltagande länderna. Totalt 4 529 anställda och 399 restauranger besvarade enkäterna, vilket innebar en svarsfrekvens över de 5 % man räknade med.