Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 3: Kommunikationsstrategi Kommunikationsverktyg Communication tools

Communication tools

Under projekt- och programfasen skapades flera kommunikationsverktyg som riktar sig till bägge målgrupper:

See the Communication tools for employees

See the Communication tools for restaurants