Hemsida Länder Sverige Samarbetspartner Föreningen Nyckelhålet på restaurang

Föreningen Nyckelhålet på restaurang

Föreningen Nyckelhålet på restaurang är en ideell organisation i vilken Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten är medlemmar. Nyckelhålsmärkningen infördes i Sverige år 1989 och syftar till att göra det lättare för konsumenterna att hitta hälsosammare alternativ för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Nyckelhålssymbolen är en frivillig märkning. Matproducenter ansvarar själva för att livsmedel märkta med nyckelhålet uppfyller Livsmedelsverkets krav. Nyckelhålsmärkning på restauranger är också frivillig, men restaurangerna måste gå igenom en certifieringsprocess för att kunna använda märkningen. Livsmedelsverket har upprättat ett nytt certifieringsorgan som ska säkerställa kvaliteten på måltider som serveras på restauranger. Föreningen Nyckelhålet på restaurang bildades i januari 2009.