Hemsida Länder Sverige Samarbetspartner Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet. Det är även Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning. Genom forskning, utbildning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Varje år delar Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och ger utbildning inom medicinsk vetenskap och har en internationell arbetsmiljö. De flesta forskningsprojekt som institutionen bedriver är inom nationella och internationella nätverk.

Karolinska Institutet var medlem i FOOD-programmet under projektfasen.