Hemsida Partners Frankrike Institut Paul Bocuse (IPB)

Partners

Institut Paul Bocuse (IPB)

http://www.institutpaulbocuse.com/

  • Frankrike
  • FOOD project

Institut Paul Bocuse är en förvaltning och skola som är specialiserad på gästfrihet, restaurering och kulinarisk konst. Deras kompetensområden har många grenar: ett nytt forskningscentrum har öppnat, med uppdraget att ge tillbaka den ”verkliga identiteten” hos livsmedel och även att skapa en ny vision för tillhandahållandet av kost. Centre de Recherche en Nutrition Humaine (CRNH), Institut Paul Bocuse och dess intresseföretag och dess forskare har ett sant tvärvetenskapligt tillvägagångssätt: kost, kulinarisk konst, sensorisk bedömning, sociologi, psykologi, språk, konst, design, marknadsföring, konsumenternas beteende, ekonomi etc, är utgör alla viktiga perspektiv i forskningen. Den centrala verksamheten i forskningscentret är studier av näringstillförsel och beteenden i samband med konsumtion av mat.
Tre teman betonas: smak - njutning - hälsa, välbefinnande och ekonomin.