Hemsida Partners Österrike Edenred Österrike

Partners

Edenred Österrike

http://www.edenred.at

  • Österrike
  • FOOD programme
  • FOOD project

Edenred har i över 40 år arbetat nytänkande genom att bistå företag och lokala myndigheter med kreativa och givande lösningar för individuellt välbefinnande och gemensamma prestationer.
Från måltider och enhetlig rengöring till barnomsorg, hemhjälp, utbildning och motivationskampanjer spelar Edenred en aktiv del i människors dagliga liv och har blivit en referens för tjänster hos företag och institutioner.

Edenred driver verksamhet i 46 länder och i elva av dem har man utvecklat ett program i linje med aktuella tendenser inom näringslära och utifrån myndigheternas behov. Det här programmet har utvecklats tillsammans med internationella experter för att de som använder matkuponger ska få väl balanserade måltider när de äter på restauranger som är anslutna till programmet. Att äta på restaurang är att äta balanserat!