Hemsida Partners Österrike Hälsoministeriet

Partners

Hälsoministeriet

http://www.bmg.gv.at/

  • Österrike
  • FOOD programme

Tillgång till en hälsosam kost med mat av bra kvalitet, till alla människor som bor i Österrike, är ett av de 10 hälsomålen för Österrike, som fastställts av det österrikiska hälsoministeriet och som ska uppnås inom de närmaste 20 åren.