Hemsida Partners Spanien Spanska Byrån för Livsmedelssäkerhet och Näringslära (AECOSAN)

Partners

Spanska Byrån för Livsmedelssäkerhet och Näringslära (AECOSAN)

http://www.aesan.msc.es/

  • Spanien
  • FOOD project

Den spanska byrån för livsmedelssäkerhet och näringslära (AECOSAN) är ett oberoende organ i ministeriet för hälsovård och konsumtion, som har till uppgift att garantera största möjliga säkerhet och att främja medborgarnas hälsa. De arbetar för:

  • Att minska riskerna för att sjukdomar överförs eller förmedlas av livsmedel;
  • Att garantera effektiviteten i kontrollsystem för mat;
  • Att främja konsumtionen av hälsosam mat, som gynnar dess tillgänglighet och information om sådana;
  • Att planera, samordna och utveckla strategier och åtgärder för att underbygga information, utbildning och främjande av hälsa i fråga om kost och framför allt när det gäller att förebygga fetma. AESANs målsättning är att medborgarna har fullt förtroende för de livsmedel de konsumerar och får anpassad information så att de har förmåga att välja.