Hemsida About Evenemang och konferenser FOOD-KONFERENS: Balanserad kost i arbetet

FOOD-KONFERENS: Balanserad kost i arbetet

31 maj 2011
FOOD-konferens: Projektets 30 partners träffades i Europaparlamentet i Bryssel för att presentera FOOD-programmet

Med fler än 160 deltagare och under beskydd av det ungerska ordförandeskapet för EU genomfördes FOOD-konferensen (Fighting Obesity through Offer and Demand) i Europaparlamentet i Bryssel.

Syftet med konferensen var att visa upp det tvååriga pilotprojektet FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand), som avslutades i april 2011 och utgjorde början på en ny implementeringsfas i andra medlemsländer.

Experter från hela Europa samarbetade med 30 partners från de offentliga och privata sektorerna för att dela med sig av sina erfarenheter och bidra till de kommande faserna i programmet.

Plenarsammanträdet på morgonen stod värd för fler än 160 deltagare mellan kl 10 och 13. Det gav möjlighet att diskutera strategierna på nationell skala tack vare alla FOOD-partners och på europeisk och internationell skala med deltagande av företrädare för WHO, EU-kommissionen och Europaparlamentet.

 • Ett första rundabordssamtal tog upp vikten av att äta en balanserad kost under arbetsdagen. Samtalet leddes av Christopher Wanjek, författare till Food at Work, som publicerats av ILO (International Labour Organisation)
 • Ett andra rundabordssamtal presenterade resultatet av FOOD-projektet (Fighting Obesity through Offer and Demand): ett framgångsrikt offentligt-privat partnerskap under ledning av professor Martin Caraher från City University i London

Efter denna plenarkonferens fanns det möjlighet att smaka på nationella specialiteter från de sex FOOD-länderna, som lagats av EuroToques och kocken Jiří Král.

Eftermiddagens praktiska workshop välkomnade cirka 80 personer mellan kl 14.30 och 16.30. Under workshopen förklarades innehållet i rekommendationerna och kommunikationsstrategierna, land för land. Det innebar också ett tillfälle att presentera det sjunde landet som gått med i projektet: Slovakien.

 • En första workshop för företag som vill utveckla FOOD-programmet
 • En andra workshop som har som mål att skapa förståelse för programmet genom samtal med nutritionister

I konferensen fanns deltagare på hög nivå, däribland:

 • Antonio Tajani, Europakommissionens vice ordförande
 • Despina Spanou, DG SANCO, ordförande för EU:s handlingsplattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa
 • Gábor Baranyai, viceminister för Europafrågor i Ungern
 • Elisabetta Gardini och Mario Mauro, ledamöterna av Europaparlamentet
 • Jacques Stern, ordförande och VD för Edenred
 • Caroline Bollars, WHO:s (World Health Organisation) europeiska regionkontor
 • Professor Ambroise Martin, medicinska fakulteten vid Claude Bernard-universitetet
 • Olivier Christiaens, Belgiens federala offentliga tjänst för hälsa, Food Chain Safety and Environment
 • Juan Ballesteros, AESAN (spanskt organ för livsmedelssäkerhet och nutrition)
 • Professor Martin Caraher, City University i London
 • Professor Agneta Yngve från Karolinska Institutet

Paneldeltagarna rapporterade resultat från FOOD-projektets metodik och diskuterade lärdomar från den framgångsrika strategin med det offentliga-privata partnerskapet. Moderator Martin Caraher pekade på att den långsiktiga förändringen när det gäller balanserad näring kan ta 15 till 20 år, men FOOD-projektet visar att mycket kan åstadkommas på kort sikt.

Samtalet mellan talarna gav upphov till uppmuntrande kommentarer, som Despina Spanous slutsats: ”Vi försöker sprida god praxis geografiskt. Det är fantastiskt att kunna se projekt mellan sex medlemsstater” (...) ”FOOD-projektet kan erbjuda medlemsstaterna möjligheter”.

Partners i FOOD-projektet följer upp sina insatser under minst ytterligare tre år, trots att pilotprojektet är avslutat. ”Projektet håller på att bli ett program och är öppet för nya partners och nya medlemsstater”, förklarade Nolwenn Bertrand, samordnare, Edenred. ”Vi kan fortfarande förbättra programmet och vi kan arbeta med olika typer av partners.”

FOOD-konsortiets mål är bland annat:

 • Sprida resultaten och kommunikationsinitiativen i de sex pilotländerna
 • Introducera FOOD-programmet för andra länder
 • Fortsätta att utbyta bästa praxis inom konsortiet
 • Se till att det genomförs en utvärdering av de initiativ, åtaganden och verktyg som målgrupperna använder

Den metodik som utvecklats och de konkreta resultaten förväntas locka nya partners från andra länder. Edenred fortsätter att samordna programmet och uppmuntrar aktivt nya partners att delta i konsortiet.

- Titta på FOOD video

- Ladda ner konferensens mötesprotokoll


onglet documents