Hemsida About FOOD från 2009 till i dag Huvudsakliga åtgärder

Huvudsakliga åtgärder

Metoder

 • Åtgärder leds genom ursprungliga nätverk: restauranger och företag.
 • En kommunikationskanal mellan de båda ger en positiv inverkan på restaurangernas materbjudanden samt de europeiska konsumenternas livsstil och vanor.
 • För att uppfylla det här målet föreslår konsortiet att man blandar offentlig och privat expertis och agerar i fem steg i successiva och kompletterande faser:
    • Inventering av existerande program för att bättre känna till och förstå behoven i varje land
    • Tydliga undersökningar riktade mot anställda och restauranger i de sex länderna och utformade enligt de inventerade resultaten och experternas bedömning. Resultaten av inventeringen och av undersökningarna leder till rekommendationer.
    • Pilotprojekt i restauranger å ena sidan och företag å andra: utvecklingen av enkla verktyg anpassade till varje mål för att höja medvetandet, ge dem medel att agera och ge dem tillgång till balanserade menyer
    • Utvärdering av de första pilotprojekten
    • Sprida de bästa metoderna i Europa och på andra ställen.

Partners

Vilka är konsekvenserna för partners?

Huvudsaklig partner

Genom att erbjuda ett nära samarbete mellan privata och offentliga sektorer, försöker Edenred – ett europeiskt bolag – göra det mesta av den här unika sektorn som är födkroken för att främja allmänna riktlinjer med specifika mål som kan vara svåra att nå.
Huvudpartner är ansvarig för samordningen av projektet och för spridning av information och resultat.

Associerade partners

Associerade partners är djupt inblandade i de olika stegen i projektet beroende på expertis och kompetenser:

 • Näringsfysiologer
 • Hälsoauktoriteter
 • Universitet

Målens betydelse som eftersträvas och appelleras i projektet kräver ett starkt och involverat konsortium, som är kapabelt att garantera ambitiösa resultat på hög nivå. Samarbetspartners garanterar ett stort mervärde till det här projektets syfte och resultat.

Samarbetspartners

Samarbetspartners är externa rådgivare från olika områden vars uppgift är att:

 • analysera pilotprojekten och åtgärdernas resultat
 • utbyta idéer och föra fram specifik expertis
 • ge råd och rekommendationer genom att framhäva den bästa metoden

De erbjuder sitt stora expertkunnande och hjälper konsortiet att utveckla projektet. De övervakar även de kommunikationsverktyg som utformas under projektet.

Lista över partners (efter kompetens)

Huvudpartner

 • Edenred

Associerade

 • Universitet
  • Karolinska Institutet (KI)
  • University of Perugia (UP)
  • Institut Paul Bocuse (IPB)
 • Hälsoministrerier
  • Spanska Byrån för Livsmedelssäkerhet och Näringslära (AESAN)
  • Belgiska Ministeriet för Folkhälsa (SPF SP – PNNS)
 • Näringsfysiologer
  • Informations-och Forskningscentrum om Mat överkänslighet och Hygien (HELdB – CIRIHA)
  • Medelhavskosten Foundation (FDM)
  • Stop Obesity (STOB)
 • Edenred (kompletterande, sköter verksamhetskontakten i länderna)

Samarbeten

 • EU-projekt (Move Europe, FOOD Pro-Fit)
 • Universitet (University of Lyon, City University of London)
 • Internationella organisationer (ILO)
 • Hälsoministrerier (Sverige – Nyckelhålsprogrammet)
 • Associationer, nätverk – restauranger och arbetsplatser (EuroToques, ENWHP)

Lista över partners (efter land)

“Länder och Partners”