Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 5: Anpassning och spridning Steg 5: Anpassning och spridning

Steg 5: Anpassning och spridning

Uppgifterna som samlades in under utvärderingen gör det möjligt för samarbetspartnerna att anpassa kommunikationsstrategin till de anställdas och restaurangernas behov och förväntningar. Detta är en fortlöpande förbättring av programmet, dess budskap och kommunikationsverktyg.