Hemsida Partners Belgien Belgiska Ministeriet för Folkhälsa (SPF SP – PNNS)

Partners

Belgiska Ministeriet för Folkhälsa (SPF SP – PNNS)

http://www.monplannutrition.be

  • Belgien
  • FOOD programme
  • FOOD project

National Food and Health Plan för Belgien är ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att främja bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet för befolkningen. NFHP är ett öppet projekt som gör att alla aktörer deltar i arbetsgrupper för varje ämne: Konsumenter, organisationer, livsmedelsindustrin, detaljhandeln, universitet, osv. kan ge förslag för att uppfylla målen. Resultatet är en spännande mix av åtgärder från kommunikation och information för att förbättra materbjudanden. Dessa åtgärder är spridda över olika områden, såsom saltminskning, ammande, undernäring hos äldre, främjande konsumtion av frukt och grönsaker mm ...