Hemsida Partners Portugal Generaldirektoratet för hälsa

Partners

Generaldirektoratet för hälsa

http://www.dgs.pt/

  • Portugal
  • FOOD programme

Uppdraget för Generaldirektoratet för hälsa (DGS) är att samordna verksamheten för hälsofrämjande åtgärder och sjukdomsförebyggande, ange tekniska villkor för tillhandahållande av hälso- och sjukvård och för dess kvalitet samt säkerställa upprättandet och genomförandet av den nationella hälsovårdsplanen och internationella förbindelser för Hälsovårdsdepartementet i Portugal.