Hemsida Partners Slovakiska republiken Folkhälsomyndigheten i Slovakiska republiken (UVZ SR)

Partners

Folkhälsomyndigheten i Slovakiska republiken (UVZ SR)

http://www.uvzsr.sk

  • Slovakiska republiken
  • FOOD programme

UVZ SR lyder under Hälsoministeriet, som övervakar folkhälsan i Slovakien. Uppgifterna för UVZ SR finns inskrivna i instruktionen om skydd, främjande och utveckling av folkhälsan (nr 335/2007) - som fastställer organisation och utformning av folkhälsoinsatserna i Slovakien, ett system som syftar till att skydda, främja och utveckla folkhälsan. Insatserna för folkhälsan handhas av UVZ SR och 36 offentliga hälsoorgan. UVZ SR ansvarar för att genomföra nationella folkhälsoprogram. År 1999 antogs av regeringen "Program för sundare kostvanor för befolkningen i Slovakien" - ett nationellt förebyggande program syftande till att förbättra kostvanorna och det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen i Slovakien. Programmet spelar en viktig roll och partnerskap har bildats för att främja sundare kostvanor hos befolkningen – bl.a. genom genomförandet av FOOD-projektet.