Hemsida Partners Sverige Karolinska Institutet (KI)

Partners

Karolinska Institutet (KI)

http://ki.se/

  • Sverige
  • FOOD project

Karolinska Institutet är i dag ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning. Genom forskning och utbildning medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Institutionen forskar och utbildar inom medicinsk vetenskap. Institutionen erbjuder en internationell arbetsmiljö och består av ca 400 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal från många olika länder. De flesta forskningsprojekt genomförs inom ramen för nationella och internationella nätverk.