Hemsida Rättsligt meddelande Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande

Du är för närvarande ansluten till webbplatsen www.food-programme.eu som syftar till att främja balanserade kostvanor.
Användarna som har åtkomst till denna webbplats åtar sig att ta del av föreliggande användningsvillkor och att observera dessa.

Upphovsinformation

Denna webbplats har sammanställts av:
Edenred SA, aktiebolag med ett kapital på 451 794 792 euro,
Registrerat vid det franska Bolagsverket under nr RCS NANTERRE 493 322 978.
Huvudkontor: 166-180 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff

Edenred

Immeuble Columbus
166-180, Boulevard Gabriel Peri
92245 Malakoff Cedex

Ansvarig utgivare: Nathalie RENAUDIN

Webbhotellsinformation:

Webbhotellet för denna webbplats är:

PHPNET
3 rue des pins
38100 GRENOBLE
Email : support@phpnet.org
Tel : (+33) 04 82 53 02 10
Fax : (+33) 04 38 12 86 48

Datalagen

Användarna av denna webbplats upplyses om att de persondata som anges i formulären på webbplatsen är nödvändiga för att svara på deras förfrågan, och att dessa kan genomgå databehandling för detta ändamål. I enlighet med gällande datalag, har användarna rätt att få tillgång till, att ändra och att radera de personliga data som berör dem.
För eventuella frågor, vänligen skriv till:

Edenred

Direction Communication Internationale
Immeuble Columbus
166-180, Boulevard Gabriel Peri
92245 Malakoff Cedex

Upphovsrätt/Copyright

Framställningen och allt som sammanställer denna webbplats, inklusive domännamnet, logotyperna, märkena, teckningarna, illustrationerna, fotografierna, texterna, diagrammen samt övriga filer som visas på denna webbplats, är skyddade under gällande lagar om immaterialrätt och tillhör Edenred SA eller är föremål för användningstillstånd.

Ingen del som sammanställer denna webbplats får kopieras, återges, ändras, återutges, laddas, förändras, skickas eller distribueras på något vis, oavsett underlag, i helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Edenred SA, förutom för en strängt personlig, privat och icke-kommersiell användning, utan modifiering av någon del av webbplatsen.

Alla tillåtna kopior av webbplatsens innehåll, eller delar därav, skall uppvisa texten: ©Copyright Edenred SA. Fotografierna på denna webbplats är inte bindande.

Alla annan användning av webbplatsen, eller delar därav, som inte är uttryckligen tillåten utgör ett intrång i Edenred SA:s rättigheter och är straffbart, bl.a. som plagiat, enligt paragraferna L 355-2 och följande i den franska upphovsrättslagen.

Fotografiernas upphovsmän

Fotografierna på denna webbplats är inte bindande

Fotografiernas upphovsmän:
- © Copyright photothèque Edenred (Jupiter)
- (Sverige) Tina Sundman - Edenred - 105 40 Stockholm - Liljeholmsstranden 3, Stockholm - Växel: 08 681 81 00 - Direkt: 08 556 116 23
- (Tjeckien) Martin Svozílek - Na Kopečku 3 - 180 00 Praha 8 - SIRET: 717 22 378 – Tfn: +420 776 855 114 - E-post: m.svozilek@seznam.cz
- (Italien) Andrea Boscardin - http://www.andreaboscardin.com - info@andreaboscardin.com
- (Frankrike) Michel Fainsilber - +33 (0)6 09 13 14 78 – michel@fainsilber.fr
- (Spanien) Fernando Sauce – Informagen - foto@informagen.net

Ansvar

All information tillgänglig via denna webbplats lämnas i befintligt skick. Edenred lämnar ingen garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, och bär inget ansvar rörande användningen av denna information.

Användaren är ensam ansvarig för användningen av sådan information.
Edenred förbehåller sig rätten att när som helst ändra föreliggande information, i synnerhet vid uppdateringar av webbplatsen.
Edenred kan inte hållas ansvarig för eventuella skador, varken direkta eller indirekta, som kan inträffa till följd av informationen på denna webbplats.
Användaren åtar sig att inte vidarebefordra, på denna webbplats, uppgifter som kan medföra civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar, och att inte sprida information som strider mot lagen eller den allmänna ordningen, eller som kan upplevas som kränkande.

Edenred gör allt i sin förmåga för att ställa till användarnas förfogande uppgifter och/eller verktyg som är tillgängliga och bekräftade. Edenred kan dock inte hållas ansvarigt för fel, för att uppgifter inte är tillgängliga och/eller för närvaron av virus på dess webbplats.

Kakor

Vi använder oss av ett verktyg som analyserar webbplatser och som tillhandahåller oss med vissa data och som följer upp verksamheten på våra webbplatser. När du besöker vår webbplats, använder vi oss av kakor (cookies) för att följa och få anonyma uppgifter om din verksamhet och din vandring på webbplatsen. Analysverktyget ger oss möjlighet att förbättra våra webbplatser för att göra dem angenämare för dig att besöka och för att förbättra användarvänligheten. Under inga omständigheter används det för att samla in personlig information om dig eller för att samköras med din användarprofil om du är registrerad på vår webbplats.

Du kan välja att inte registrera kakor genom att ställa in din webbläsare i detta hänseende.

Hypertextlänk

För att skapa länkar till webbplatsen www.food-programme.eu krävs föregående tillstånd av Accor, skapare av föreliggande webbplats. För eventuella frågor och förfrågningar, kan du skicka ett meddelande via rubriken: Kontakt.

Webbplatser som sammanställts av enheter som inte tillhör Edenred-koncernen och som innehåller en hypertextlänk till föreliggande hemsida står inte under Edenreds kontroll. Edenred frånsäger sig därmed allt ansvar gällande dessa webbplatsers innehåll. Användaren är ensam ansvarig för deras användning.

Närvaron på föreliggande webbplats av en hypertextlänk till en annan webbplats innebär inte att Edenred på något vis godkänner denna webbplats eller dess innehåll.

E-post

För eventuella anmärkningar beträffande webbplatsen, kan du skicka ett meddelande via rubriken Kontakt.

Viktigt

Meddelandena som du skickar över Internet kan fångas upp på nätet. Innan de når fram till oss, kan vi inte garantera deras sekretess.