Homepagina Barometers België

België

Sinds 2012 worden elk jaar de FOOD-barometers gelanceerd. Die bestaan uit twee soorten enquêtes die geïnspireerd zijn op de onderzoeken van 2009 en 2010 en die de evolutie van de gewoonten en meningen van beide doelgroepen (werknemers en restaurants) over evenwichtige voeding volgen.

Werknemers

In 2016 lunchte 68% van de Belgische werknemers dagelijks, en dat percentage bleef vrij constant doorheen de jaren. Het zit dicht tegen het Europese gemiddelde, dat 71% bedroeg in 2016.

De meeste werknemers (54%) aten huisbereide voeding. Door de jaren heen stellen we een stijging in de consumptie van huisbereide voeding en een daling in de consumptie van broodjes vast.

Bij het kiezen van een restaurant hechtten Belgische werknemers in 2016 veel belang of erg veel belang aan praktische criteria die verband hielden met de vereisten van het beroepsleven, zoals een snelle bediening (84%) en de locatie van het restaurant, dat dichtbij de werkplaats gevestigd moest zijn (83%). De geserveerde gerechten moesten betaalbaar zijn (82%), de omgeving van het restaurant moest aangenaam zijn (76%) en het restaurant moest lokale en/of seizoensproducten serveren (64%). Die percentages zijn vrij constant gebleven doorheen de jaren.

In 2016 hechtten de Belgische werknemers ook veel belang aan de evenwichtigheid van hun maaltijd bij het kiezen van een restaurant, aangezien 73% van hen het belangrijk of erg belangrijk vond dat het restaurant maaltijden met een hoge voedingswaarde aanbood. Dat percentage ligt dichtbij het Europese gemiddelde, dat 77% bedroeg in 2016. Het is de laatste vijf jaar vrij constant gebleven.

In 2016 gaf bijna de helft van de Belgische werknemers (47%) aan dat de evenwichtigheid van het gerecht een invloed had op wat ze aten tijdens de lunch. Dat was het derde belangrijkste criterium, na de vraag waar ze op dat moment zin in hadden (71%) en de prijs van de maaltijd (53%).

Het percentage Belgische werknemers dat aangaf dat de evenwichtigheid van het gerecht een invloed had op wat ze aten tijdens de lunch, lag nooit eerder zo hoog als in 2016. Daaruit blijkt dat een deel van hen een groeiende interesse heeft voor evenwichtige voeding.

Restaurants

In 2016 verklaarde 46% van de Belgische restaurants geen interesse te hebben in evenwichtige voeding. Van alle landen die deel uitmaken van het FOOD-programma, is België het land waar restaurants de minste interesse vertonen om meer te weten te komen over evenwichtige voeding. De Belgische restaurants vertoonden vroeger echter meer interesse, dus laten enkele ervan een trend zien naar meer scepsis en minder belangstelling voor gezonde bereidingswijzen.

In 2016 stelde 17% van de Belgische restaurants een grotere vraag naar evenwichtige/gezonde maaltijden vast. Dat is minder dan het Europese gemiddelde (36%). Het percentage restaurants dat een grotere vraag naar evenwichtige/gezonde maaltijden vaststelde, lag hoger in 2012 en 2014. Dat resultaat toont aan dat de Belgische restaurants zich niet goed bewust zijn van die groeiende vraag naar gezonde maaltijden die nochtans bij werknemers wordt vastgesteld.

In 2016 hadden de restaurants in België meer vooroordelen over evenwichtige voeding dan in de andere landen van het FOOD-programma, aangezien een lager percentage van die landen het oneens of zeer oneens was met de stelling dat het bereiden van gezonde maaltijden duurder was (14%), dat het bereiden van gezonde/evenwichtige maaltijden meer tijd kostte (24%) en dat het bereiden van gezonde maaltijden moeilijker was (32%).

In 2016 zijn de vooroordelen over het bereiden van gezonde maaltijden versterkt in vergelijking met de voorgaande jaren, en vooral met 2014, omdat we een duidelijke daling zien van het percentage restaurants dat het oneens of zeer oneens was met de voorgaande negatieve stellingen.

Conclusies

Er is een kloof tussen het aanbod en de vraag naar gezonde voeding in België. Belgische werknemers hechten steeds meer belang aan gezonde voeding, maar Belgische restaurants zijn zich niet bewust van die groeiende vraag. Bovendien hebben Belgische restaurants, in vergelijking met het Europese gemiddelde, sterke vooroordelen over gezonde voeding en vertonen ze weinig interesse om er meer over te weten te komen, en beide trends hebben zich onlangs nog versterkt.